Mjær ungdomsskole

   
Lillestrømvn 31
1914 Ytre Enebakk

Telefon: 64 99 20 50
Kontaktskjema og e-post
 

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:
 

Nyheter

Stopp langingen

Ved venstre sidetre på forsiden her ligger en invitasjon til foresatte om å bidra i arbeidet med å redusere unges alkoholforbruk. Les og se hva du kan gjøre!
03.04.2014

Mobilskole

Mjær ungdomsskole bruker nå mobilskole. For å forenkle kommunikasjonen med skolen, kan du nå sende sms direkte til kontaktlærer ved fravær eller andre meldinger. Send sms med teksten MJUS KLASSE TEKST (f.eks. MJUS 8A Per er syk i dag. Hilsen Lise) til nr 03686. Mer info: http://www.mobilskole.no/mjaer/
28.03.2014

Revidert skoletidsplan

Vi gjør oppmerksomme på at vi har en endring i skoletidsplanen for skoleåret: Det blir planleggingsdager for ansatte 2.+ 3.januar 2014, slik at elevene får skolestart mandag 6.januar. Tirsdag etter påskeferien, 22.april, blir skoledag, ikke planleggingsdag! Se forøvrig på kalenderen for mer informasjon om aktiviteter på skolen.
10.09.2013

Elevrådet Mjær ungdomsskole 2013-14

Elevrådet har konstituert seg for skoleåret, og vi gratulerer Henriette Olsen (10c) som elevrådsleder! Vara for henne er Gjermund Kjelstrup (8b). Som nestledere sitter, forbilledlig samstemte på jevnbyrdighet; Rikke Tiedemann (9c) og Thea Cederstrøm (9b)!
Vi ønsker dem lykke til med viktige verv!
Referat fra møter og annen informasjon vil ligge under Elever-elevråd.
10.09.2013

Informasjon til foresatte

Ned til høyre på siden her har vi lagt en lenke til Utdanningsdirektoratet, som viser til foresattes rettigheter og plikter. Fint om dere går inn og oppdaterer dere!
19.11.2012

RSS

Kalender

Rådgiverinformasjon

Har du behov for å snakke med rådgiver?

Som rådgiver har jeg ansvar for innsøkning av tiendeklasseelever til videregående, administrasjon av arbeidsuka (PRYO) og valgfagene.
Kontakt:
Epost: espen.dahl@enebakk.kommune
Telefon (skole): 48869296
Mobil: 90691466
05.09.2013

RSS

Sos.ped.rådgivers hjørne

Kontaktinformasjon

Treffes for råd og veiledning om sosiale saker, elevmiljø, tverretatlig samarbeid med mer.
09.10.2012

SE MEG - ressursperm psykisk helse

Her finnes mye relevant informasjon for både barn og foreldre. Ressursperm psykisk helse
28.03.2012

Kontaktinfo sosiallærer

Jeg nåes via sentralbordet 64 99 20 50 eller direkte kontortelefon 488 692 97. Mailadresse: Sidsel.Snellingen@enebakk.kommune.no
24.08.2011

RSS

Kontaktskjema

Søk

Google:
 
Caplex: